X6 Solutions, verleent u hierbij toegang tot www.x-6.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
X6 Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij X6 Solutions.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van X6 Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.